Trong ngành công nghiệp ô tô, Kiểm tra vật cố định là một công cụ kiểm tra để kiểm soát các kích cỡ khác nhau (như khẩu độ, kích thước không gian))/bề mặt/vị trí của phụ tùng ô tô, chức năng chính là đạt hiệu quả sản xuất cao hơn và kiểm soát chất lượng phụ tùng ô tô, do đó loại đồng hồ đo ô tô này rất tốt cho các phụ tùng ô tô sản xuất hàng loạt.TTMcung cấp thiết bị kiểm tra OEM/tùy chỉnh dựa trên bản vẽ 2D 3D của khách hàng, có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất và xuất khẩu thiết bị kiểm tra bộ phận bằng nhựa đơn hoặc lắp ráp/thiết bị kiểm tra bộ phận kim loại đơn hoặc lắp ráp/Đúc Thiết bị kiểm tra bộ phận bằng nhôm, Vân vân.