chết tiến bộ
Khuôn lũy tiến là một công cụ chuyên dụng được sử dụng trong sản xuất để sản xuất hiệu quả số lượng lớn các bộ phận với độ chính xác nhất quán.Nó thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp như ô tô, điện tử và thiết bị.Khuôn bao gồm nhiều trạm hoặc giai đoạn mà kim loại hoặc vật liệu tấm khác đi qua.Tại mỗi trạm, một thao tác cụ thể được thực hiện, chẳng hạn như cắt, uốn hoặc tạo hình.Khi vật liệu tiến qua khuôn, nó trải qua một loạt các thay đổi tăng dần, cuối cùng tạo thành một bộ phận được tạo hình hoàn chỉnh. Khuôn dập lũy tiến nổi tiếng về tốc độ và hiệu quả chi phí vì chúng loại bỏ nhu cầu thiết lập nhiều lần hoặc thay đổi công cụ, giảm thời gian sản xuất và chi phí lao động.Chúng lý tưởng để tạo ra các bộ phận có hình dạng phức tạp và dung sai chặt chẽ.Ngoài ra, khuôn dập lũy tiến có thể kết hợp các tính năng như xuyên thấu, đúc và dập nổi trong một lần chạy, nâng cao tính linh hoạt của chúng.
Khuôn dập lũy tiến là một thành phần quan trọng trong các quy trình sản xuất hiện đại, hợp lý hóa sản xuất và đảm bảo việc chế tạo hiệu quả và nhất quán nhiều loại bộ phận và linh kiện.