đồ đạc hàn
Chức năng chính của thiết bị hàn/tế bào/hệ thống hàn được thiết kế để định vị các bộ phận và bộ phận ô tô được hàn để tránh biến dạng và ứng suất hàn, hàn các mảnh kim loại ô tô lại với nhau để trở thành một cấu trúc tích hợp.TTM có hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất các thiết bị hàn thủ công/robot, phục vụ khách hàng OEM&Tier1&Tier2 trên toàn thế giới.Chúng tôi luôn cung cấp Dịch vụ Giải pháp chìa khóa trao tay cho đồ gá hàn và đồ gá.